ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับชาติ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th/researchaward2559/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-11