ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2559

       โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2559  อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในระบบออนไลน์ http://rriphd.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 58 - วันที่ 18 ธันวาคม 58 สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
 
รายละเอียดทุน พวอ. ปริญญาโท
ทุน พวอ. ปริญญาเอก เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ 1,898,000 - 2,078,000 บาท สำหรับการศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปี และ 2,482,000 - 2,662,000 บาท สำหรับการศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร 5 ปี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และ ค่าเดินทางต่างประเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
 
ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการ)
1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์ (1 ธันวาคม 58 - วันที่ 18 ธันวาคม 58)
2. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ สกวกำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารต่างๆ และเสนอชื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าสู่การประเมินในขั้นตอนต่อไปได้
 
ปฏิทินการดำเนินงานทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2559)
วัน / เดือน / ปี กระบวนการ
1 ธ.ค. 58 - 18 ธ.ค. 58 ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายใน 8 ม.ค. 59 ประเมิน และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
18 ม.ค. 59 - 29 ก.พ. 59 ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและรายชื่อนักศึกษา (ถ้ามี)
ภายใน พ.ค. 59 แจ้งผลการพิจารณา (ทยอยประกาศตามความพร้อม)
 
·        โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เนื่องจากจะมีผู้เข้ามาใช้ระบบเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ทันการ
·        สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาเอก ได้ที่  http://rriphd.trf.or.th
·        ดาวน์โหลดเอกสาร  ได้ที่ http://rri.trf.or.th      
 
กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลทาง
เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/rri.trf

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-09