ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

       ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดจัด โครงการอบรมพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นั้น จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการออกไปก่อนเนื่องจากอยู่ในช่วงสอบปลายภาคของนักศึกษา

กำหนดการ

14.30 - 15.00 น.       ลงทะเบียน
15.00 - 15.15 น.       พิธีเปิด โดย ท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15.15 - 15.45 น.       บรรยาย หัวข้อ พลักงานไฟฟ้า&สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศไทย
15.45 - 16.15 น.       บรรยาย หัวข้อ การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
16.30 น.                   ปิดโครงการ

* นักศึกษาสามารถเก็บเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้
* ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้จากไฟล์แนบ


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-05 ไฟล์แนบ