ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการ NRCT-CASS ประจำปี 2559

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ประกาศรับสมัคร ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน รวมถึงศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางสัมคมศาสตร์
 
       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ รับสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทร.02-5612445 ต่อ 456 โทรสาร 02-5613049 และที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/
 
* หมดเขตส่งใบสมัคร 4 ธันวาคม 2558


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-10-07