ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา : เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนกลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

       เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กำหนดจัด การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนกลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

       สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัชนิศและคุณกนิษฐา กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร.02-5612445 ต่อ 511 และ 365 อีเมล์ nrctrpcd@hotmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-09-15