ขอเชิญอบรม : เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัด โครงการอบรมหลักสูตร : เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 16-17 กันยายน 2558 เวลา 9.00-17.00 ณ ห้องประชุมสินสมุทร โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://rms.rdi.tsu.ac.th/rdi/traincourse58/sstart.php

ผู้ประสานงาน :

นายชาญณรงค์ คงทน โทร.074-609600 ต่อ 7250 มือถือ 081-5407304ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-09-15