ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซโรงไฟฟ้าจะนะ

       บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะปรับปรุงคุณภาพก๊าซคุณภาพธรรมชาติที่ส่งให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ จึงจัดให้มี การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น และจัดให้มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 17-25 กันยายน 2558 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง เว็บไซต์ http://www.ttm-jda.com/frontpage

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-09-07