ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ นวัตกรรมท้องถิ่นสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

       สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัด งานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ นวัตกรรมท้องถิ่น สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ในวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 ณ Exhibition Hall EH107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงประยุกต์ในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในสถาบันการศึกษา ซุ่งมุ่งเน้นการทำวิจัยและให้บริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์ชุมชน และสังคม

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย โทร.02-564-7000 ต่อ 5300 อีเมล์ info@thaibispa.or.th

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-09-02