ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้วิจัย โทร.02-5612445 ต่อ 458, 457

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-08-27