ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558

       สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัด งานสัมมนาวิชาการภายใต้ชื่อ สัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 (Thai Politics Forum 2015) ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ด้วยวัตุถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีให้นักวิชาการและนักวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยให้กับสถาบันพระปกเกล้า ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อเสนอทางด้านวิชาการ

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/1LqfTLfU6_fKaQEsL1orS_Q8jq4naKsRqROOHsbRfIYE/viewform

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-08-18