ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2559

       สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมป์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลีฯ และองค์กรต่างๆ จัดโครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2559  ใน 10 สาขาอาชีพ เพื่อสรรหา คัดเลือก ประกาศเกียรติคุณแก่ผุ้หญิงที่มีความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โดดเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ

       จึงขอเชิญชวน หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เสนอขอผู้หญิงเก่งเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและแบบฟอร์มเสนอชื่อได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-08-03 ไฟล์แนบ