ขอเชิญร่วมประชุมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์โลหะ

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัด การประชุมเวทีเสวนานักวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์โลหะ  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Lotus ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับความต้องการผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมีนา พฤฒฺชัยวิบูลย์ หรือ คุณศศิมา ประทุมนาค โทร.02-5612445 ต่อ 594, 569 อีเมล์ nre.nrct@gmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-14