ขอเชิญอบรม-การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS

       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง Lab 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS 

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://ssde.nida.ac.th/index.php/th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-13