ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 เวที ดังนี้

1. งาน International Trade Fair Ideas Inventions New Products จัดในวันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2558 ณ ประเทศเยอรมัน

2. งาน Seoul International Invention Fair จัดในวันที่ 26-29 พ.ย. 2558 ณ ประเทศเกาหลี

3. งาน 2015 Kaohsiung International Invention Exhibition จัดในวันที่ 4-6 ธ.ค. 2558

4. งาน 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 จัดในวันที่ 13-17 เม.ย. 2559 ณ สหพันธรัญสวิส

5. งาน 27th International & Innovation Exhibition จัดในเดือน พฤษถาคม 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ แนะนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ http://rrm.nrct.go.th/home.html

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-10