ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ซึ่งเป็นรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง และเงินรางวัล 50,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://asia.elsevier.com/trfchescopus2015/ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ สกว. โทร 02-2788260 อีเมล์ siripat@trf.or.th

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-09