ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-คลินิกวิจัย กิจกรรมที่ 3 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 3 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการและสามารถจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-09 ไฟล์แนบ