ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

       ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม การพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม LRC 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ ผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณะิปไตย ศรีขาวนวล โทร 074-289337 อีเมล์ ipop.sppsu@gmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-06