รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

       สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย จึงขอประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจรับทราบ เพื่อสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/th/NewsSection

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-02