ขอเชิญเข้าร่วมอบรม : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายฯ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารทิพย์ สุวรรณเวลา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร.075-204071  อีเมล์ oh2528@gmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-06-11