ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.edu.tsu.ac.th/edu2014/edu/index.php

* หมดเขตส่งผลงาน 15 มิถุนายน 2558

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-06-10