ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน

       เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (สวก.) กำหนดจัดการสัมมนา งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=15

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-06-09 ไฟล์แนบ