การประชุมระดมสมอง วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัด การประชุมระดมสมอง วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง ออคิดบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองจากผู้เชียวชาญด้านต่างๆ ในการวาลกลยุทธ์การวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว และลดอุบัติการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธรรมภรณ์/วรรณฐินี โทร.02-5792284, 02-5612445 ต่อ 366 อีเมล์ nrct_1@yahoo.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-05-07