ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญร่วมอบรม ประจำปี 2558

       ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (ส.พ.บ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  แนวทางการแก้ไขปัญหา  การบริหารการเงิน  การบริหารงานพัสดุ เป็นต้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานของรัฐ 

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.dpromote.com/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-04-23