ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ของโครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.edu.tsu.ac.th/edu2014/edu/index.php

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-04-23