ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง G807 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี 

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียได้ที่ คุณเพ็ญแก้ว พิมาน และคุณกิ่งกมล ชูแก้ว โทร.081-3705557 อีเมล์ ird_center@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.research.sru.ac.th/training/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-04-09