ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Learning Language to ASEAN

       ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเรื่อง Learning Language to ASEAN ในวันที่ 2 - 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุกวันอังคาร     อบรมภาษาอังกฤษ

ทุกวันพุธ     อบรมภาษาจีน

ทุกวันพฤหัส     อบรมภาษามาเลย์

ทุกวันศักร์     อบรมภาษาอินโดนีเซีย

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-04-09