การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558

       สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการ การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558 โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับครอบครัว อาทิ การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการในครอบครัว ความรุนแรง ครอบครัวชายขอบ ครอบครัวลักษณะพิเศษ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.owf.go.th

* หมดเขตรับผลงาน 22 เมษายน 2558ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-04-03