ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น 

       จึงขอประกาศขยายเวลา การส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาเพื่อนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 จึงขอประกาศให้ทราบให้ทั่วกัน

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) โทร.02-5794068 และ 02-5612445 ต่อ 531 เว็บไซต์ http://www.researchexpo.nrct.go.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-03-25