ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3

       วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลก 30 ประเทศ ร่วมสัมมนาในวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อชี้นำให้สังคมมีความสามัคคี ส่งเสริมค่านิยมทางศีลธรรมเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติและความสงบสุขอย่างยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

       การนำเสนอบทความจากนักวิชาการอิสลามศึกษาที่มีชื่อเสียงอาทิ Sheikh Abdel Kareem El-Khasawneh มุฟตีสูงสุด ประเทศจอร์แดน Sheikh Omar Ubeid Hasanah อธิบดีกรมการวิจัยและอิสลามศึกษา กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศกาตาร์ Prof. Dr. Soleh bin Husain Al-Aayed ประธานกรรมการองค์การฮาลาลระหว่างประเทศ องค์การสันนิบาตชาติมุสลิม Prof. Dato’ Dr. Sano Koutoub Moustapha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศกินี Prof.Dr.Mohd. Kamal Hassan ผู้อำนวยการสถาบันแนวคิดและอารยธรรมอิสลามระหว่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://iisc.psu.ac.th/2015/index.html


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-03-17