ขอเชิญอบรมหลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์(e-Questionaire)

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการอบรมหลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 5 และ 6 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

- รุ่นที่ 5 วันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เม.ย. 2558

- รุ่นที่ 6 วันที่ 22-25 เมษายน 2558

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/index1.html

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-02-03