การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องนวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ

       สถาบันคลังสมองแห่งชาติ และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง นวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการและผู้สนใจ เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว (ค่าลงทะเบียน 4,500 ต่อคน) โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://knit.or.th/ 

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-01-23