ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) โดยสามารถดาวน์โหลดกำหนดการ และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-01-19 ไฟล์แนบ