การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 สาขาวิชา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัย/กรณีศึกษา เพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th/researchaward2558/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-01-12