ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้หัวข้อ การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย และการเขียนข้อเสนอ การเขียนบทความทางการวิจัย ในระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2558 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูกำหนดการและดาวน์โหลดแบบตอบรับได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ 

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-12-23 ไฟล์แนบ