ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (ฮอลล์ 9)  ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง
 
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ และเป็นเวทีให้หน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย
 
       จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าว โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร.02-5792288 และ 02-5612445 ต่อ 530, 539 และ 516 อีมเล์ inventorsday@hotmail.com เว็บไซต์ http://rrm.nrct.go.th


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-12-03