ขอเชิญนำผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 (Regional Research Expo 2014) ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

       โดยแบ่งการนำเสนอผลงานวิจัยนิทรรศการออกเป็น 8 เรื่อง 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่ 1 ด้านยางพารา ด้านปาล์มน้ำมัน
2. กลุ่มที่ 2 ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ
3. กลุ่มที่ 3 ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. กลุ่มที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว และด้านสังคมพหุวัฒนธรรม

       จึงขอเชิญเชิญนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยตามกลุ่มดังกล่าว ร่วมส่งผลงานเพื่อจัดนิทรรศการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจนจิรา สมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-286964, 080-5481556 อีเมล์ regional.expo2015@gmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-12-03