ขอเชิญประชุมประชาคมระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงการขุดลอกร่องน้ำ

       สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ,บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุมประชาคมระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการขุดลอกร่องน้ำกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

       จึงขอเชิญชวนอธิการบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์/โทรสาร 074-317600 ต่อ 7612 และ 074-311711 

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-12-01