การอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย(FERCIT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพ

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา น้อยนาช หรือคุณมิญชยา พิริยชาติ  กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานมาตรฐษนการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. 02-5612445 ต่อ 545,466 อีเมล์ wnoinaj@hotmail.com, min_nrct@hotmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-12-01