รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกตรง ประจำปี 2558

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกตรง ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://reg.skru.ac.th/registrar/apphome.asp

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-11-21