ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์จัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กำหนดจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค(ฮอลล์) 9 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  จึงขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ ได้ที่เว็บไซต์ http://inventors.nrct.go.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-11-21