ขอเชิญส่งผลงานประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

       สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการ ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านครอบครัว

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมในการประกวดดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและโหลดเอกสารการประกวดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.owf.go.th/wofa/home.php

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-11-19