ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัยเพื่อการขอทุน ครั้งที่ 2

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัยเพื่อการขอทุน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร.02-374-4252 อีเมล์ anuchit.k@ics.nida.ac.th

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-11-11