ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการ NRCT-CASS ประจำปี 2558

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ประกาศรับสมัคร ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2558 

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ รับสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทร.02-5612445 ต่อ 456 โทรสาร 02-5613049 และที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

* หมดเขตส่งใบสมัคร 19 ธันวาคม 2557ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-10-20