ขอเชิญอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ ภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาวเมียนมาร์ เวียดนาม และไทย

       จึงขอเชิญชวนผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสุดาพร  อิ่มเจริญ อีเมล์ sudaporn@mua.go.th หรือ im.sudaporn@gmail.com โทร. 02-6105401 โทรสาร. 02-3545570


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-10-03