โครงการประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี SEAMEO

       องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) จัดโครงการประกวดการเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภายใต้หัวข้อ My Memory of SEAMEO ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภารกิจและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเีชยตะวันออกเฉียงใต้

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ส่งผลงานประกวดเรียนความดังกล่าว โดยเขียนขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 ความยาว 400-600 คำ ไปยังสำนักงานเวชาธิการซีมีโอ หรืออีเมล์ 50anniversary@seameo.org ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.seameo.org/

* หมดเขตส่งผลงาน 15 ตุลาคม 2557ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-10-03