ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในงาน Khwarizmi International Award (KIA)

       กระทรวงวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอิหร่าน จัดงาน Khwarizmi International Award (KIA) ในเดื่อนกุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานของนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ในสาขาต่างๆ เช่น การบินและอวกาศ เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นต้น

       จึงขอเชิญชวน นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ และนักวิจัยทั่วโลก ส่งผลงานเข้าประกวดในงานดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.irost.org/fkia/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-10-02