ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม

       สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยีที่สนใจทำงานวิชาการเพื่อสังคม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

Part 1
แนวคิดและเครื่องมือการทำงานวิชาการเพื่อสังคม การเขียนข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

Part 2
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานทางวิชาการเพื่อสังคม การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น ในวันที่ 26-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กรุงเทพ

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดุรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://knit.or.th/th/node/72

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-09-30