ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา โโยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขานุการสำนัก โทร.02-3755872 และที่เว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th/iccs2014/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-07-10