ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการทำแบบสอบถามออนไลน์

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใหม่ ที่เคยใช้แบบสอบถามที่เป็นกระดาษ มาสร้างเป็นแบบสอบถามบนออนไลน์

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่ http://ird.stou.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-07-10