รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกว.) และสำนักพิมพ์ Elsevier จัดมอบรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนวิจัยของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป

       จึงขอเชิญชวนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลางดังกล่าว สมัครเพื่อขอรับรางวัล ได้ที่เว็บไซต์ http://asia.elsevier.com/elsevierdnn/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-07-09